El projecte dels pisos assistits. Aquest projecte s’ofereix com un servei residencial i de formació per a joves d’edats compreses entre els 18 i 23 anys, amb inici del procés d’inserció social, laboral i d’autonomia personal. També per a Joves d’origen immigrant amb pares retornats als seus països d’origen i sense referent familiar ni recurs econòmics per seguir estudiant.

Els recursos tenen una capacitat de 11 places.