Què fem?

  • Pisos assistits per a joves
  • Servei Residencial per a mares
  • Pisos majors 18 joves extutelats.
  • Orientació i formació ocupacional
  • Recollida d’aliments