Tots els joves que atenem als recursos estan formant-se en un ofici que els permetrà incorporar-se al mercat laboral, al mateix temps estudien els idiomes del territori.

                              IMG_9600