Missió, visió i valors

MISSIÓ:

  • EDUCATIVA: educar per aconseguir l’autonomia. Entenen com a educació l’acompanyament en aquest procés, on l’educant ha de participar activament.
  • INTEGRADORA: Les persones han de prendre part activa en la creació del ideal de societat on tothom tingui cabuda. Entenen també que l’esser humà és un ésser social per naturalesa, i per tant la seva socialització ha d’anar encaminada a viure interactuant amb diferents relacions humanes, en cada un dels àmbits de la seva vida, familiar, laboral, oci, social o formatiu.

VISIÓ:

  • XARXA: és necessari crear xarxes de coordinació entre els diferents agents que actuen amb les persones en risc d’exclusió social per tal de poder donar un servei millor i de qualitat.
  • INTERINSTITUCIONAL: entenen que és responsabilitat de tota la societat i les seves institucions (tant públiques, com privades) l’atenció a les necessitats socials de les persones.

VALORS:

  • RESPONSABILITAT: com a professionals de l’educació pensem que tenim l’obligació moral de participar en la millorar de les condicions de vida de les persones amb més vulnerabilitat de la societat.
  • RESPECTE A LES DIFERENTS CULTURES: respecte a la diversitat ideològica, cultural i religiosa. Respectant i permetent el culte a les diverses opcions religioses.
  • CONFESSIONALITAT: L’Associació ISIL no s’identificarà amb cap confessió i adoptarà una actitud respectuosa amb totes elles, garantint i respectant les creences de cada individu.
  • COEDUCACIÓ I EDUCACIÓ NO SEXISTA: La discriminació per raó de gènere, històricament, s’ha esdevingut en quasi totes les cultures del món. Per aquesta raó pretenem conscienciar i educar per que les persones siguin autònomes i responsables en tots els àmbits de la seva vida.