En este momento estás viendo Trobada d’entitats de FEPA i presentació programa IMEX

Trobada d’entitats de FEPA i presentació programa IMEX

Ahir juntament amb la resta d’entitats federades a FEPA vam assistir a la trobada anual que aquest any s’ha celebrat a Barcelona, a l’espai del CaixaForum Barcelona.

La jornada va tenir diversos espais de trobada que van permetre compartir experiències de diverses entitats així com presentar testimonis de persones joves que han estat usuaris/es d’aquestes entitats que formen part de FEPA.

La segona part de la jornada va servir per conèixer de primera mà experiències i programes, dividint les presentacions en programes d’habitatge i un altre grup de programes d’inserció laboral.

Per últim, però no menys important la jornada de trobada d’entitats va servir per presentar el Projecte IMEX, del qual l’Associació ISIL,juntament amb 18 entitats estatals més en forma part amb dos projectes destinats a les persones joves extutelades oferint un programa d’habitatge de lloguers socials i també amb la figura de l’educadora com a referent d’emancipació.

Aquest és un projecte  finançadt pel Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 a través dels fons europeus Next Generation.

Aquí teniu més informació sobre el projecte IMEX:

L’objectiu és crear un Model Estatal de Referència de Desinstitucionalització en l’atenció de persones joves extutelades. Alhora, generar un sistema d’avaluació compartit, elaborant un marc d’indicadors comuns, per mesurar i avaluar el model actual i els recursos existents.

Per fer-ho, s’implementaran accions d’innovació social en matèria d’habitatge, benestar emocional, inserció laboral i la integració de la figura del referent d’emancipació.

Les accions específiques són:

 • Implementació de la figura del Referent d’Emancipació
 • Habitatge
 • Inserció laboral
 • Formació professionalitzadora
 • Enfortiment del desenvolupament de l’individu (i equips professionals):
   • Itineraris de desenvolupament personal.
   • Atenció psicològica, terapèutica.