En este momento estás viendo Tens més de 21 anys, ets extutelat/ada i necessites habitatge?

Tens més de 21 anys, ets extutelat/ada i necessites habitatge?

Des de FEPA i l’Associació ISIL estem engegant els Itineraris d’Emancipació d’Èxit, el Projecte IMEX. L’objectiu és crear un Model Estatal de Referència de Desinstitucionalització en l’atenció de persones joves extutelades. Per fer-ho, implamentarem accions d’innovació social en matèria d’habitatge, benestar emocional, inserció laboral i la integració de la figura del referent d’emancipació.

Des de l’entitat volem iniciar amb accions innovadores en matèria d’habitatge del projecte IMEX. Per aquest motiu, crearem una borsa d’habitatges compartits, per els i les joves que desinternin de recursos d’emancipació.

Comptem amb 6 pisos per dues o tres persones com a màxim, per conviure-hi amb un contracte de lloguer social i es realitzarà un acompanyament socioeducatiu, amb més o menys intensitat, depenent de les necessitats.

Els habitatges seran finalistes, ja que els i les joves posseiran el títol d’ocupació del domicili al seu nom (contracte lloguer o cessió) i passaran a fer-se càrrec de totes les responsabilitats de la llar, equipar-la (mobles, electrodomèstics, etc.), gestionar els serveis (llum, aigua, gas…), etc.

Amb aquests pisos es pretén donar una sortida digna d’habitatge als i les joves, evitant així que acabin en habitacions subcontractades, infrahabitatges, habitatges ocupats, etc.

Les persones interessades han d’estar motivades per seguir el seu procés d’emancipació i autonomia complint els següents requisits:

  • Ser una persona jove que ha estat tutelada.
  • Estar treballant o tenir uns ingressos estables (per poder assumir les despeses del pis).
  • Tenir estalvis (per poder assumir les despeses inicials).

Si vols ser candidat/a a un pis, aquí et deixem més informació i l’enllaç al formulari d’inscripció: