En este momento estás viendo S’inicien els contractes laborals als joves extutelats

S’inicien els contractes laborals als joves extutelats

El passat mes de desembre dos joves van poder signar el seu primer contracte laboral amb l’Associació ISIL, gràcies al Programa de Treball i Formació Joves tutelats i extutelats del SOC, cofinançat per la Conferència Sectorial d’Ocupació i Afers Laborals del Ministeri de Treball i Economia Social de l’any 2021.

Aquest programa té una durada de 12 mesos, s’ofereix un contracte i alhora formació per a facilitar i aproximar els nois a la realitat laboral, ja que en la majoria d’ocasions és el primer contacte laboral que els joves tenen. El programa té la finalitat oferir als joves un lloc de feina, una oportunitat laboral a joves que hagin estat tutelats com a menors per la DGAIA o bé ja siguin extutelats.

D’aquesta manera es facilita i s’acompanya a la seva autonomia apropant-los al mercat laboral i afavorint a la seva emancipació cap a l’etapa adulta. Alguns d’aquests joves extutelats resideixen en pisos assistits de l’ASJTET, en tenir aquesta oportunitat laboral d’un any es pot treballar amb ells la seva emancipació i la recerca d’un habitatge en el mercat ordinari.

Els contractes laborals d’aquests joves són com a personal auxiliar de manteniment i estan desenvolupant les seves tasques en pisos que l’Associació ISIL reforma per a convertir-los en habitatges socials per a persones en situació de risc o exclusió social.