En este momento estás viendo MGF: Jornada de prevenció i sensibilització

MGF: Jornada de prevenció i sensibilització

Aquest any vam realitzar una jornada de prevenció i sensibilització sobre la Mutilació Genital Femenina i les estratègies d’intervenció.

El passat 12 de març de 2016 vam fer la presentació del nou recurs per a mares amb infants a càrrec i ho vam voler fer fent una formació amb el Títol «Jornada per la prevenció i sensibilització de la Mutilació Genital Femenina: Estratègia d’intervenció» amb l’assistència de Fatou Secka, presidenta de l’Associació EQUIS-MGF, associació que porta des del 1996 treballant a Catalunya i en coordinació amb entitats de diferents països africans.

A la jornada van assistir diferents professionals de l’àmbit social i de la salut, va ser una jornada molt dinàmica i molt participativa.

Els procediments de la MGF es practiquen en la majoria dels casos en la infància, en algun moment entre la lactància i l’adolescència, i ocasionalment en l’edat adulta. Es calcula que cada any més de tres milions de nenes corren el risc de patir-la.

Aquestes pràctiques són més freqüents a les regions occidental, oriental i nord-oriental d’Àfrica, en alguns països d’Orient Mitjà i Àsia i entre migrants d’aquestes àrees. Per tant, la MGF és un problema mundial.

Els motius pels quals es practica la mutilació genital femenina difereixen d’una regió a una altra i d’una època a una altra, encara que sempre responen a una barreja de factors socials i culturals transmesos per les famílies o comunitats.

Totes les actuacions sumen i són importants en el procés preventiu. Com a professionals de l’àmbit social i educatiu, independentment del servei o recurs en el qual estiguem desenvolupant la nostra labor, juguem un paper fonamental en la prevenció general davant la MGF i en la detecció i intervenció en situacions de risc imminent.