Qui som

20151029_145833L’Associació Per la Inserció Social i Laboral es una organització sense ànim de lucre,  amb Nif: G65258659 registrada el 22 de gener de 2010 amb número 41692 al Registre D’associacions de la Direcció General de Dret i D’entitats Jurídiques i que treballa a Santa Coloma de Gramenet. ISIL va ser creada per un grup d’educadors i d’educadores socials a l’any 2008 i te com objectiu fonamental l’acollida i l’atenció de joves en situació de risc d’exclusió social. L’associació preté treballar aspectes que facin referència a l’autonomia personal i social, la integració dins del món laboral i la comunitat, prestant un servei de qualitat als destinataris.

MISSIÓ, VISIÓ I VALORS:

MISSIÓ

  • EDUCATIVA: educar per aconseguir l’autonomia. Entenen com a educació l’acompanyament en aquest procés, on l’educant ha de participar activament.

  • INTEGRADORA: Les persones han de prendre part activa en la creació del ideal de societat on tothom tingui cabuda. Entenen també que l’esser humà és un ésser social per naturalesa, i per tant la seva socialització ha d’anar encaminada a viure interactuant amb diferents relacions humanes, en cadascú dels àmbits de la seva vida,familiar, feina, oci, associatiu,etc. Es tracta de saber adaptar-se a l’entorn al que pertany o l’entorn d’acollida en el cas dels joves estrangers.

VISIÓ:

  • XARXA: es necessari crear xarxes de coordinació entre els diferents agents que actuen amb les persones en risc d’exclusió social per tal de poder donar un servei millor i de qualitat.

  • INTERINSTITUCIONAL: entenen que és responsabilitat de tota la societat i les seves institucions (tant publiques, com privades) l’atenció a les necessitats socials de les persones.

VALORS:

  • RESPONSABILITAT: com a professionals de l’educació pensem que tenim l’obligació moral de participar en la millorar de les condicions de vida de les persones amb més vulnerabilitat de la societat.

  • RESPECTE A LES DIFERENTS CULTURES: respecte a la diversitat ideològica, cultural i religiosa. Respectant i permetent el culte a les diverses opcions religioses.

  • CONFESSIONALITAT: L’Associació ISIL no s’identificarà amb cap confessió i adoptarà una actitud respectuosa amb totes elles, garantint i respectant les creences de cada individu.

  • COEDUCACIÓ I EDUCACIÓ NO SEXISTA: La discriminació per raó de gènere, històricament, s’ha esdevingut en quasi totes les cultures del món. Per aquesta raó pretenem conscienciar i educar per que les persones siguin autònomes i responsables en tots els àmbits de la seva vida (neteja, menjar, …)