Qui som

20151029_145833MISSIÓ, VISIÓ I VALORS


VISIÓ:

  • XARXA: és necessari crear xarxes de coordinació entre els diferents agents que actuen amb les persones en risc d’exclusió social per tal de poder donar un servei millor i de qualitat.

  • INTERINSTITUCIONAL: entenen que és responsabilitat de tota la societat i les seves institucions (tant publiques, com privades) l’atenció a les necessitats socials de les persones.

VALORS:

  • RESPONSABILITAT: com a professionals de l’educació pensem que tenim l’obligació moral de participar en la millorar de les condicions de vida de les persones amb més vulnerabilitat de la societat.

  • RESPECTE A LES DIFERENTS CULTURES: respecte a la diversitat ideològica, cultural i religiosa. Respectant i permetent el culte a les diverses opcions religioses.

  • CONFESSIONALITAT: L’Associació ISIL no s’identificarà amb cap confessió i adoptarà una actitud respectuosa amb totes elles, garantint i respectant les creences de cada individu.

  • COEDUCACIÓ I EDUCACIÓ NO SEXISTA: La discriminació per raó de gènere, històricament, s’ha esdevingut en quasi totes les cultures del món. Per aquesta raó pretenem conscienciar i educar per que les persones siguin autònomes i responsables en tots els àmbits de la seva vida (neteja, menjar, …)