Associació per la Inserció Social i Laboral

L’Associació ISIL al llarg d’aquets últims anys ha estat un lloc de referència per a joves extutelats de la DGAIA i nois amb dificultats integració, alguns d’ells procedents de serveis socials, sense referents familiars o amb referents adults inestables.

Hem treballat amb un objectiu clar posant en marxa diferents estratègies d’intervenció:

  • Hem realitzat reunions i coordinacions amb diferents organismes oficials i administracions locals com és el cas de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, concretament amb el regidor de Benestar Social i Família, amb dos tècniques de serveis socials del Municipi. Amb l’àrea de suport al jove de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència

  • Coordinacions amb altres entitats privades que realitzant la mateixa tasca d’intervenció, amb l’objectiu d’intercanvi d’experiències, estratègies d’intervenció comunes i derivació de casos.

  • Hem estat un punt de referència i assessorament per a joves en situació d’exclusió social, en diferents temes com ha estat l’acompanyament a la regularització de la documentació en cas de joves immigrats, suport emocional, formatiu i laboral amb tots.

  • Afavorir la cohesió i l’acompanyament d’aquest grup de nois amb edats compreses entre els 18 i 23 anys, perquè puguin sentir-se recolzats per un adult referent i treballar amb la seva autonomia personal, social i laboral. Comptant sempre amb el suport d’entitats que han col·laborat amb nosaltres i sobretot amb professionals voluntaris membres de l’associació.