Associació per la Inserció Social i Laboral

L’Associació ISIL al llarg d’aquets últims anys ha estat un lloc de referència per a joves extutelats de la DGAIA i nois amb dificultats integració, alguns d’ells procedents de serveis socials, sense referents familiars o amb referents adults inestables. Hem treballat amb un objectiu clar posant en marxa diferents estratègies d’intervenció: Hem realitzat reunions i […]